Utstillinger

Utstillingshallen

ARKEOLOGI OG ANARKI

 

En utstilling om Eikers maktsentrum i jernalderen 

 

Til tross for at det har blitt gjort spektakulære arkeologiske funn i Øvre Eiker opp gjennom århundrene, er dette første gang arkeologiske funn herfra og deres historie blir stilt ut i den kommunen som funnene er gjort i. Fiskumøksa, Hoenskatten og Solbergvasen er eksempler på arkeologiske funn som er viden kjent og har vært utstilt på store museer i utlandet. Men ikke i Øvre Eiker, der de ble funnet.

 

Tema for denne utstillingen er den eldste historien til Sem gård, en gård som i middelalderen ble adelig setegård og sentrum for et len som omfatter flere av dagens kommuner i regionen. De nye funnene tyder på at Sems status som maktsentrum for et større omland strekker seg lengre tilbake enn til dansketiden (1380–1814).

 

Gjenstandene i denne utstillingen er alle funnet med metalldetektor. Filmen i utstillingen forteller historien om dem som har reddet ut disse gjenstandene fra åkeren, på frivillig basis og i samarbeid med vernemyndighetene.  

 

Den lange kontinuiteten på Sem gjennom jernalderen er illustrert ved de mange draktspennene som har blitt funnet på stedet. Draktspennene er som kostbare sikkerhetsnåler som har føyd tekstiler sammen til kapper og kjoler, hver og en i sin tids stil og mote. Og borte i jorden ble de alle som en, enten som forlagt eller mistet, eller som gods i graven. Helt frem til vår tid.

 

Av de mange hundre funnene som vi baserer utstillingen på, er veldig mange gjenstander fragmentert og skadet etter å ha blitt dratt og eltet rundt i jorda av plogen. Mens små, robuste bronsespenner på vel en tommes lengde ofte er intakte, er de større og delikate gjenstandene som skålspenner, nåler og korsformede spenner blitt fragmentert, ned til tommes størrelse eller mindre.

 

Vi ønsker å vise hva vi kan lese ut av disse fragmentene. For å forklare hvorfor vi tolker funnene som tegn på at Sem har hatt en spesiell status i en allerede rik jordbruksbygd, har vi fremstilt to gjenstander i full skala. Relikvieskrinet er basert på tre fragmenter med en spesiell stil og glassdekor, mens sverdet er basert på funn av en del av hjaltet til et praktsverd.  

 

Utstillingen har blitt til som et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Veien kulturminnepark, Kulturhistorisk museum og Øvre Eiker kommune. Økonomisk støtte til realiseringen kommer fra Sparebankstiftelsen DNB, Viken fylkeskommune og Øvre Eiker kommune.    

 

Vi ønsker velkommen til Eikers første arkeologiske utstilling!

 

 

Bernt-Egil Tafjord (prosjektleder)
Øvre Eiker Kommune

 

_ _ _
 
Utstillingen åpner 6. mai.

Foto: Nils Anderssen