Utstillingshallen

CHRISTER GLEIN: Natura Morta

Utstillingen vises i tidsrommet: 4.5–22.9 2019 

--

 

Christer Glein: Natura morta
Utstillingshallen

Denne sesongen er det den Oslo-baserte kunstneren Christer Glein (f. 1984) som stiller ut i Utstillingshallen på Vestfossen Kunstlaboratorium. Glein, som har sin utdannelse fra Falmouth College of Arts i England, kan sies å tilhøre en ny generasjon norske figurative malere. Etter endt utdannelse i 2006 fungerte han i to år som assistent for kunstneren Sverre Koren Bjertnes, og i likhet med Bjertnes har han en stor interesse for maleriet, dets historiefortellende egenskaper og balansen mellom det narrative og det formale. Tekniske ferdigheter og maleprosess står sentralt i kunstnerskapet.

 

Én av det modernistiske maleriets agendaer var at kunsten skulle brukes til å gjøre oss oppmerksom på kunstens kvaliteter; kunstnerne beveget seg dermed bort fra en ren gjengivelse av den ytre virkeligheten. I likhet med de modernistiske malerne er Glein også opptatt av kunstens autonomi og egenverdi, og form, farge og komposisjon er viktige komponenter i hans arbeider. Han benytter seg også av kunsthistoriske referanser og motiver i maleriene, noe som resulterer i en kompleks billedverden som stadig utfordrer oss. De ulike motivene ser han selv på som en form for stilleben, altså en sammenstilling av livløse objekter. Dette gjenspeiles i utstillingens tittel Natura morta – den italienske betegnelsen på stilleben, eller, direkte oversatt, «død natur».

 

Maleteknikken spiller en sentral rolle i samtlige arbeider, og Glein har latt seg inspirere av malere som Jakob Weidemann, Serge Poliakoff og Giorgio Morandi. Utstillingen viser oljemalerier i store formater, der malingen er påført lag på lag med korte penselstrøk i duse farger. De ulike motivene er også plassert lagvis, som i serien Trinity, der religiøse motiver danner en bakgrunn som delvis er dekket av figurer hentet fra den kongolesiske Luba-stammen. Ved å benytte ulike kunsthistoriske referanser, utforsker Glein hvordan den vestlige kunsthistorien er basert på visse idealer og et vestlig kollektivt minne som ekskluderer globale perspektiver. Slik lar Gleins kunstnerskap oss bli kjent med ulike deler av kunsthistorien og inviterer oss samtidig til å lese den på en ny måte.

 

 

 

--

Installasjonsfoto: Nina Ansten