Utstillingshallen

Truckene Suser Frem og Tilbake

Utstillingen vises i tidsrommet: 18.8–23.9 2018 

TRUCKENE SUSER FREM OG TILBAKE, Arena Vestfossen 2018.
 
I utstillingen presenteres nye og eldre arbeider av seks kunstnere. Tilsynelatende har disse kun en ting til felles: de arbeider under samme tak. Likevel trer det frem en kollegial samtale som fletter Kenneth Alme, Javier Barrios, Are Blytt, Lars-Andreas Tovey Kristiansen, Siv Bugge Vatne og Ståle Vold sammen.
 
Nyhoggede treskulpturer som lukter av skog, snik-fotograferte landskapsmotiv fra Tsjernobyl, plater av cellulosefiber, avokadoplanter, dystre forfatterskap og boliginnløsning for utvidelse av vei. Dette er bare noe av det som rører seg bak kunsten i utstillingen TRUCKENE SUSER FREM OG TILBAKE, Arena Vestfossen 2018.
 
Utstillingen undersøker spørsmål rundt komplikasjoner i informasjonsflyten vi omgir oss med her i vesten. Verkene forholder seg på ulike måter til hvordan menneskelige, vitenskapelige eller teknologiske fremskritt parallelt kan være både destruktive og ødeleggende. I første omgang kan arbeidene oppleves som løsrevne elementer, likevel flettes tanker sammen og arbeidene representerer en større kollegial samtale som til daglig folder seg ut i produksjonslokalene på Vestfossen, og som publikum nå får ta del i.
 
Tankegodset som ligger bak de visuelle beretningene i utstillingen både påvirkes og utvides gjennom de ulike prosjektene, slik samtaler mellom kollegaer kan bidra til å skape nye retninger og vendinger i tankerekker. Publikum inviteres til å la tankene og samtalene suse frem og tilbake.
  
 
Kenneth Alme
Javier Barrios
Are Blytt
Lars-Andreas Tovey Kristiansen
Siv Bugge Vatne
Ståle Vold
 
Kurator: Kari Skippervold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Installasjonsfoto: Nina Ansten)