Utstillingshallen

Østlandsutstillingen 2018

 

Velkommen til Østlandsutstillingen 2018 – for første gang i Vestfossen!

 

Østlandsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. De viktigste prinsippene for utstillingen er fri innsendelsesrett og anonym juryering. En jury står for den faglige vurderingen, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse og konseptutvikling.

 

Østlandsutstillingen arrangeres i år for 39. gang. For første gang skal utstillingen vises overlappende i Vestfossen Kunstlaboratorium 05.05.–12.08., og i Trafo Kunsthall 09.06.–01.07. Samarbeid og møter med nye visningssteder i regionen bidrar til videreutviklingen av Østlandsutstillingen og vi er takknemlige for årets gode samarbeidspartnere.

 

Til årets søknadsrunde fikk vi inn rekordhøye 727 søknader med totalt 2496 arbeider. Det høye søknadstallet viser utstillingens relevans i dagens kunstfelt. Det er ikke lett å komme gjennom Østlandsutstillingens nåløye. Gjennom to juryeringsrunder, med gode diskusjoner og harde kamper, har årets jury antatt 39 kunstnere med totalt 78 arbeider som vi gleder oss til å vise frem.

 

 

Årets kunstnere er:
Endre Aalrust, Anne Ingeborg Blom Andersskog, Damir Avdagic, Javier Barrios, Patrik Berg, Bjørn Bjarre, Peder Bugge, Petter Buhagen, Sandra Burek, Mattias Cantzler, Anne Marthe Dyvi & Mao Mallona, Per Ellef Eltvedt, Anne-Kari Engelstad, Pete Fleming, Anders Pfeffer Gjengedal, Danuta Haremska, Elin Glærum Haugland, Hilde Hovland Honerud, Kristin Lindberg, Ana Maria Lopez, Solveig Lønseth, Peter Mohall, Yngwill Myhre, Berit Myrvold, Astrid Mørland, Øystein Wyller Odden, Arne Revheim, Hedvig Lien Rytter, Sara Rönnbäck, Karl Ingar Røys, Alf Christian Samuelsen, Verena Scholz & Claudia Ammann, Marit Silsand, Wendy Elvedal Stolp, Øyvind Sørfjordmo, Ingrid Torvund, Ayatgali Tuleubek, Gelawesh Waledkhani og Anne Cathrine Grieg Wiersholm.

Juryen for Østlandsutstillingen settes hvert år sammen av tre kunstnervalgte representanter, representanter fra visningsstedene og daglig leder for Østlandsutstillingen. Deres bidrag gir utstillingen sitt særpreg og sikrer dens faglige kvalitet. Juryen for Østlandsutstillingen 2018 har bestått av Edith Spira (Vestfold), Anna Sigmond Gudmundsdottir (Oppland), Sverre Gullesen (Oslo), Lars-Andreas T. Kristiansen (Vestfossen Kunstlaboratorium), Anne Siv Falkenberg Pedersen (Trafo Kunsthall) og Martina Kaufmann (ØU).

 

Engasjementet fra kunstnere, visningsinstitusjoner, kunstfeltet og publikum er nødvendig for Østlandsutstillingens eksistens. Vi vil takke alle kunstnerne som søker om deltagelse i Østlandsutstillingen og utsetter seg for en utvelgelsesprosess hvor kun en liten andel vises på den endelige utstillingen. Vi vil også takke Vestfossen Kunstlaboratorium og Trafo Kunsthall for samarbeidet så langt i prosessen.

 

Det rettes også en stor takk til fylkeskommunene i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold som gjennom bidrag til Østlandssamarbeidet gir oss institusjonell og finansiell støtte.

 

Vi gleder oss til samarbeidet med årets kunstnere og takker for tilliten de viser oss.

 

God utstilling!

 

 

 

_

Installasjonsfoto: Nina Ansten