Prosjektrom

ØVRE EIKER KULTURSKOLE: Inn i Kunstverket

I Prosjektrommet viser vi i år videodokumentasjon fra fjorårets samarbeidsprosjekt med Øvre Eiker Kulturskole: Inn i Kunstverket.
Øvre Eiker Kulturskole fremfører komposisjoner i dans, musikk og kunstfag, laget spesielt til utvalgte verker i utstillingen Contemporary Chaos, vist ved Vestfossen Kunstlaboratorium i 2018.

 

Med prosjektet ønsket Øvre Eiker Kulturskole å sette improvisasjon og samtidskunst på agendaen, der det overordnede målet var å gi elevene en opplevelse av og innblikk i samtidsuttrykket slik det eksisterer innenfor og på tvers av de respektive kunstartene. Med utgangspunkt i stikkordene «Undring-Kaos-Lyd-Bevegelse» utfordret Kulturskolen elevene og lærerne til å eksperimentere med de kunstneriske virkemidlene og skape et klima der utforsking og lek var sentrale elementer. I forkant av prosjektet deltok elever og lærere på tre workshops i regi av musiker Kjell Tore Innervik og komponistene Rune Rebne og Ivar Frounberg, med utgangspunkt i Kunstlaboratoriets hovedutstilling for 2018, Contemporary Chaos.

 

Inn i Kunstverket markerte andre året for VKLs samarbeid med Kulturskolen, som ble initiert med prosjektet «Resonans» i 2017. Dette var en tverrfaglig samtidskunstproduksjon utviklet med utgangspunkt i bygningen som huser Vestfossen Kunstlaboratorium: gamle Vestfos Cellulosefabrikk. Også i 2019 vil Øvre Eiker Kulturskole utvikle et prosjekt i våre lokaler, og vi gleder oss til å se resultatet!

 

 

Info om prosjektet:

Initiert av Øvre Eiker Kulturskole v/ rektor Åsmund Tvinnereim

Idé av Eva Beate Laugerud.

Utviklet av Eva Beate Laugerud fra visuell kunst, Marte Blom Onshuus Sommerfeldt fra dans, Mari Sundsaasen Innervik, Emir Mujkic og Eli Molaug Odland fra musikk.

Produksjonen utøves av elever og lærere fra Øvre Eiker Kulturskole innenfor følgende disipliner: dans, visuell kunst, musikk (sang, klarinett, piano, lur, fløyte, gitar, grovmessing, slagverk, fiolin, trompet).

Film av Per Sveinung Larsen