Prosjektrom

Kamilla Skrinde / folly for to need to seem to glimpse what where

Vestfossen Kunstlaboratorium har i 2015 invitert kunstner og formidler Kamilla Skrinde (1979/NO) til å utvikle et prosjekt på stedet i løpet av sesongens fem måneder. Prosjektet vil være en levende utstilling publikum kan observere og bevege seg i underveis i den kunstneriske prosessen. Skrinde vil også holde workshops for publikum som en del av Kunstlaboratoriets formidlingsrettede utstillingsvirksomhet.

 

I Skrindes kunstneriske praksis finnes det ikke et hierarki i materialbruk, teknikk eller metode – hun veksler stadig mellom fotografi, tegning, collage, skulptur og maleri. I dette prosjektet er det tegning med stift og blekk som vil stå i fokus. Hennes arbeider preges generelt av en undring og nysgjerrighet over den menneskelige tilstanden, og både det fysiske og mentale rommet er viktige komponenter i utformingen av prosjektet.

 

Prosjektets tittel – folly for to need to seem to glimpse what where – er hentet fra Samuel Becketts siste dikt: «What is the word». Diktet handler om å streve med manglende evne til å finne ord for å uttrykke seg selv, et tema kjent fra Becketts tidligere arbeider som Skrinde umiddelbart kjente seg igjen i. Prosjektet handler således om veien kunstneren må gå for å utvikle (form-)språket nødvendig for å uttrykke en subjektiv opplevelse av virkeligheten.