Hovedbygningen

CONTEMPORARY CHAOS

Utstillingen vises i tidsrommet: 5.5–23.9 2018 

 

CONTEMPORARY CHAOS
Kuratert av Demetrio Paparoni
 
Utstillingen er utviklet av den italienske kuratoren Demetrio Paparoni, som har lang erfaring også som kunstskribent, foreleser og forlegger. Han har kuratert en rekke utstillinger og utgitt flere kunstfaglige bøker, med fokus på modernisme og samtidskunst.
 
Tittelen Contemporary Chaos kan sies å være beskrivende for den visuelle opplevelsen som venter publikum, da utstillingen viser et mangfold av uttrykk produsert i et bredt spekter av medier: maleri, fotografi, video, performance og store stedsspesifikke installasjoner laget spesielt for VKL. Slik vitner den om pluralismen og mangfoldet som kjennetegner samtidskunsten. Tross store forskjeller i visuelt vokabular, har verkene det til felles at uttrykkene rommer en sterk bevissthet om samtiden de er en del av.
 
I løpet av de siste tiårene har vi vært vitne til en stadig økende globalisering av kunsten. Nye markeder og økt tilgang til kunnskap som følge av den teknologiske revolusjonen, har resultert i enorme mengder informasjon om kunst. De 60 kunstnerne som deltar i årets utstilling, representerer fire ulike kontinenter, også områder som før ble ansett som mindre sentrale i kunstsammenheng. Slik reflekterer utstillingen en spredning av kunstneriske arnesteder som styrer trender i kunstfeltet.
 
All kunst er et uttrykk for samtiden den produseres i. I et samfunn preget av teknologiske nyvinninger, hvor digitale manipuleringer og kunstig intelligens sammenblander virkelighet og fiksjon, befinner vi oss i en tilstand av surrealisme. Samtidskunsten reflekterer over denne virkeligheten og utforsker hvordan og hvorfor samfunnet har antatt sin nåværende form. Dette formidles innenfor et nytt teknologisk paradigme, og innen nye økonomiske og globale modeller.
 
Det betyr imidlertid ikke at kunstnerne ikke er bevisst den kunstneriske tradisjonen de er en del av og følger i dens fotspor. Samtidskunsten gjør bruk av til dels samme koder som etterkrigstidens avantgarde. Dette fører til det språklige kaoset vi er vitne til i dag, som utløser alle mulige forbindelser og skaper usannsynlige og til og med motsigende assosiasjoner.
 
Til forskjell fra avantgardens visjoner om fremtiden, har ikke dagens begrep om samtidskunst noe utopisk perspektiv. Riktignok peker jakten på det nye alltid fremover og gir løfter om brudd og overskridelser, men perspektivet er kortet inn. Fremtidsscenarier er overlatt til teknologi og vitenskap. Samtidskunsten er på mange måter fanget i nåtiden. Hva er så kunstens rolle i samfunnet i dag? Med utgangspunkt i den historiske avantgarden tolkes kunstnerisk praksis tradisjonelt sett som en kritisk posisjon med evne til å reflektere, kommentere og, i siste instans, forandre verden vi lever i. Kan kunst påvirke samfunnets komplekse oppbygning, eller er kunst i dag kun én av mange kommunikasjonsstrategier?
 
 
KUNSTNERLISTE: 
Ljubodrag Andric (Canada), Paola Angelini (Italia), Ghazaleh Avarzamani (Iran), Nadiah Bamadhaj (Malaysia), Domenico Bianchi (Italia), Andrea Bianconi (Italia), Thomas Braida (Italia), Vanni Cuoghi (Italia), Espen Dietrichson (Norge), Lars Elling (Norge), Sergio Fermariello (Italia), Barnaba Fornasetti/Valeria Manzi (Italia), Letizia Fornasieri (Italia), Giovanni Frangi (Italia), Helgi Þorgils Friðjónsson (Island), Daniel & Geo Fuchs (Tyskland), Daniele Galliano (Italia), Timothy Greenfield-Sanders (USA), Gottfried Helnwein (Østerrike/Irland), Paolo Iacchetti (Italia), Liu Jianhua (Kina), Bree Jonson (Filippinene), Tamás Kaszás (Ungarn), Ruprecht von Kaufmann (Tyskland), Chiara Lecca (Italia), Justin Lim (Malaysia), Sverre Malling (Norge), Masbedo (Italia), Sebastiano Mauri (Italia), Rafael Megall (Armenia), Alessandro Mendini (Italia), Maria Mulas (Italia), Kristoffer Myskja (Norge), Marco Neri (Italia), Nunzio (Italia), Georg Óskar (Island), Tony Oursler (USA), Ruben Pang (Singapore), Francesco Polenghi (Italia), Laurent Reypens (Belgia), Bernardí Roig (Spania), Anne Samat (Malaysia), Nicola Samorì (Italia), Christoph Schirmer (Østerrike), Andres Serrano (USA), Vibeke Slyngstad (Norge), Doug and Mike Starn (USA), Tjook (Norge), Liliane Tomasko (Sveits), Natee Utarit (Thailand), Ronald Ventura (Filippinene), Nicola Verlato (Italia), Luis Vidal (Spania), Wang Guangyi (Kina), Wang Qingsong (Kina), Wang Youshen (Kina), Peter Welz (Tyskland), Rose Wylie (Storbritannia), Sun Xun (Kina), Yue Minjun (Kina).

 
 
UTSTILLINGSPRODUKSJON:
Daglig leder: Lars-Andreas T. Kristiansen
Kunstnerisk leder: Morten Viskum
Kommunikasjonsdesign: Nina Ansten
Teknikere: Bjørn Arnestad, Tonette Eberspacher, Torfinn Juritsen, Joar Nedberg, Kasper Viskum
Formidlere omvisere: Sunniva H. Stokken, Hedda Shaw, Marthe Yung Mee Hansen
Installasjonsfoto: Nina Ansten