Hovedbygningen

For alle

“Samleren Jack Helgesen og kunstneren Morten Viskum startet et samarbeid på Kunstlaboratoriet – et møte mellom en unik samler og connoisseur og en av Norges mest kontroversielle kunstnere. Jack Helgesens samling har tidligere vært utstilt i Drammen Kunstforening der den skapte omfattende offentlig oppmerksomhet – ikke ulik den oppmerksomhet og til tider sinne som Morten Viskum tiltrekker. 

Det sier seg selv at et møte mellom Helgesen og Viskum er ukonvensjonelt og spennende. Deres samarbeid har resultert i utstillingen FOR ALLE som viser Jack Helgesens kunstsamling – ansett som en av de viktigste private samtidskunstsamlinger i Norge” (s. 3)

 

“Maleriets død har blitt proklamert med jevne mellomrom de siste årene. I 1981 skrev Douglas Crimp i The End of Painting at maleriet var en regressiv investering i fortiden og at det ikke lengre kunne representere verden.(1-se katalogtekst for fotnote) I samtidskunsten innehar maleriet ikke lengre sin tradisjonelle plass. I det siste har vi likevel sett eksperimenter med maleri som viser at mediet er i stand til å re-aktualisere seg. Mange av de fremgangsrike kunstnere representert i jack Helgesens samling utforsker nettopp denne muligheten til å vekke til live maleriet uten å ty til den ekspressive mulighet i gester eller penselstrøk. 90-årene har vist oss at den digitale revolusjon har funnet sin vei inn i dette mediet og malere som Dario Urzay, Peter Zimmermann og Torben Giehler utforsker det teknologiske verktøyet.” (s. 46)