Hovedbygningen

Tusenfryd

Utdrag fra kunstner og kritiker Lars Vilks katalogtekst:

 

“Kunstens egentlige sammenbrudd fant sted tidlig på 1990-tallet. Det var først da det ble klart at kunsten som modernisme og estetisk uttrykk hadde måttet vike for en “postmoderne” holdning der alt var mulig. Den eiendommelige rokeringen fra form til innhold var blitt virkelighet, i det minste i den internasjonale samtidskunsten.

 

Når vi nå er et stykke inn på 2000-tallet, er den “internasjonale samtidskunsten” (ja, faktisk har den ikke fått noe navn; til nød kan man kalle den “postmoderne” eller “sosialkritisk”) vel etablert, og kunstpedagogene gjennomfører stadig nye programmer for å spre forståelsen av den”. (s. 9)