Hovedbygningen

Reunion

Utdrag fra Kurator Göran Greens katalogtekst:

 

“På 1990 tallet eksploderte kunstverdenen. Både i geografisk utbredelse og antall kunstneriske teknikker. De store kunstmetropolene med New York i spissen fikk mindre betydning. Kunsten ble global. Et utvidet og tettere samarbeid mellom land institusjoner og kunstnere fant sted.

Både kunstverden og kunstbegrepet har gjennomgått en formidabel revolusjon. Det er sikkert vanskelig for en ung kunstner av i dag å forstå at kunstbegrepet imploderte. Si “kunst” til en ung og forhåpningsfull kunstner i dag, og det er ikke gitt at maleri og skulptur dukker opp i denne bevissthet. Det kan like gjerne være fotografi, videofilm, romlige installasjoner, eller relasjonell kunst av ulike slag som han eller hun kommer til å tenke på. Maleriet er blitt en kunstnerisk teknikk blant et utall andre”. (s. 05)