Hovedbygningen

Connecting People

I utstillingen Connecting People inngikk Vestfossen Kunstlaboratoriet et samarbeid med Kiasma, Finnlands nasjonale museum for samtidskunst i Helsingfors.

Utdrag fra Kiasmas senior kurator Marja Sakaris katalogtekst:

 

“Det sies at kunstsamlingen er selve hjertet i et museum. Dette gjelder også for Kiasma, Museet for samtidskunst i Helsingfors. Men på grunn av samtidskunstens skiftende retninger og formspråk har det kanskje ikke de samme funksjonene og verdiene som museer for eldre kunst. Vi tar kanskje ikke sikte på å skaffe oss en samling av “finske nasjonalskatter”, som de som finnes i i nasjonalgalleriene, og kanskje heller ikke de beste verkene fra vår egen tid. Jeg tror at vi allerede har en tendens til å være blinde for det som finnes i vår egen tid, men jeg håper likevel at samlingen gir et godt bilde av hva som har skjedd innenfor både finsk og internasjonal kunst i løpet av de siste årene”. (s.15)