Hovedbygningen

Oh my God!

Utdrag fra kurator Göran Greens katalogetekst:

 

“Oh my God… Oh my God!…” utbrøt kvinnen da hun så  det store Boeingflyet styrte inn i World Trade Center den 11. september. Kvinnen påkalte Gud da det grusomme marerittet utspilte seg foran øynene hennes. Jeg vet ikke om hun var troende. Kaprerne var derimot dypt religiøse. “Gud er stor!” var faktisk deres siste ord. Gud ble påkalt på begge sider. Mange vender seg til Gud foran det ubegripelige. (…)

OH MY GOD! er også tittelen på en internasjonal kunstutstilling i Vestfossen. Utstillingen er ment å sette i gang tanker og vekke spørsmål om tro og tvil, frihet og ansvar, tradisjon og forandring. Ideen og tittelen til utstillingen kommer fra Fred Hauge og Henrik J. Sæther, to ildsjeler som siden starten har lagd kataloger, plakater og all PR for Kunstlaboratoriet, de to siste årene sammen med Renée Halvorsen. Utstillingskonseptet gikk ut på å be noen utvalgte personer i det nordiske kunstlivet, kunstsamlere, kunstnere, kunstkritikere, kunstvitere, kunstgalleridirektører og kunstinstitusjoner å velge ut ett kunstverk som appellerer til tittelen OH MY GOD! (s. 11)