VKL GJESTEATELIER

Hilde Honerud

VKLs gjesteatelier er et tilbud til profesjonelle kunstnere som ønsker å oppholde seg og arbeide i Vestfossen for en begrenset periode. Gjesteatelieret er lokalisert i Arena Vestfossen, et atelierfellesskap i bygningen som huser VKL. Et av formålene med tilbudet er å bidra til kunstfaglig utveksling både lokalt og internasjonalt. Kunstneren Hilde Honerud gjestet atelieret i august 2016.

 

Hilde Honerud (f.1977) bor og arbeider i Kongsberg. Honerud er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, med MA i billedkunst (2005-2010) og har en BA i Photography, Film and Imaging ved Napier University, Edinburgh. Honerud har mottatt diverse priser og stipender, og har bak seg en rekke separat- og kollektivutstillinger i inn- og utlandet.

 

Fra utstillingen It's Not Easy to Make History, 2016, Hilde Honerud, fotografi / installasjon. Foto: Hilde Honerud

 

«It´s not easy to make history»
(av Hilde Honerud)

Det er et grunnleggende menneskelig problem å bli systematisk begrenset i muligheten til å fremstille seg selv slik man ser seg selv, og dette er et problem for asylanter på mottak. De har mistet sine posisjoner og de referansene som formidler identitet. Mange har bodd på transittmottaket i mange måneder. De venter. På intervju, papirer og overførsel, til et nytt sted, hvor de skal vente på et nytt svar. Å vente overskygger alt. En tung mental prosess.

 

It´s not easy to make history består av en serie portretter av folk som har bodd på Raumyr transittmottak på Kongsberg og en rekke skulpturer. Portrettene er blitt til etter lange samtaler og intervjuer. Jeg var i løpet av våren daglig på transittmottaket på Kongsberg.

 

Alle bildene er tatt i et studio jeg satte opp på mottaket. Den grå bakgrunnen gir ingen informasjon om hvor vi er, et studio røper verken tid eller sted. Alle bildene er tatt med blits og lang lukker, derav uskarpheten.

 

 

IMG 5108
Foto: Honerud

 

 
Jeg tror ikke på dokumentariske portretter. Jeg tror mer på at jeg blander meg inn i virkeligheten til dem jeg tar bilde av. Det er i møtet mellom meg og dem jeg kan skape noe ærlig, hvor grensen mellom fiksjon og dokumentar er uklar. Samtidig er arbeidet drevet av interessen for enkeltmennesket som uttrykk for en gruppe, en hendelse, et fenomen, noe som innebærer at portrettet ikke først og fremst er av et menneske, men av noe en gruppe har felles. På denne måten kan portrettet gi en inngang til noe universelt, gjennom individet.

 

Jeg jobber med fotografiet som et objekt. Jeg ser ikke på fotografiets todimensjonalitet som et problem, men jeg liker å utfordre det, både i hvordan jeg tenker om fotografiet, og i presentasjonen.

 


DSC 3894Foto: Honerud

 

IMG 5131Foto: Honerud

 

Foto: Honerud

 

Fra utstillingen It's Not Easy to Make History, 2016, Hilde Honerud, fotografi / installasjon. Foto: Hilde Honerud

 

Fra utstillingen It's Not Easy to Make History, 2016, Hilde Honerud, fotografi / installasjon. Foto: Hilde Honerud

 

Fra utstillingen It's Not Easy to Make History, 2016, Hilde Honerud, fotografi / installasjon. Foto: Hilde Honerud