VKL GJESTEATELIER

Ellen Henriette Suhrke

VKLs gjesteatelier er et tilbud til profesjonelle kunstnere som ønsker å oppholde seg og arbeide i Vestfossen for en begrenset periode. Gjesteatelieret er lokalisert i Arena Vestfossen, et atelierfellesskap i bygningen som huser VKL. Et av formålene med tilbudet er å bidra til kunstfaglig utveksling både lokalt og internasjonalt. Kunstneren Ellen Henriette Suhrke gjestet atelieret i juli 2016.

 

Ellen Henriette Suhrke (født 1984 i Rana) bor og arbeider i Oslo. Hun har sin utdanning fra Kuvataideakatemia i Helsinki og Kunsthøgskolen i Bergen hvor hun gikk ut med en Master i Billedkunst i 2013. Suhrkes praksis kan beskrives som meditasjoner over natur og kultur hvor menneskets forhold til omgivelsene står sentralt. Hvert prosjekt er basert på nøye planlegging og bakgrunnsstudier men etterlater også rom for det uventede og poetiske. 

 

Foto: Ayatgali Tuleubek

 

 

«Touch Tours»
av Ellen Henriette Suhrke

 

Ideen til prosjektet «Touch Tours» kom under en studietur i Roma, hvor jeg observerte en blind kvinne som, ulikt de andre besøkende, hadde særskilt tillatelse til å berøre skulpturene i Villa Borghese. På et vis kunne hun som blind her komme nærmere verkene enn oss seende. Jeg har i en periode arrangert sanseturer for blinde i Botanisk hage, der deltagerne oppfordres til å ta i bruk følesansen. Videoen «Touch Tours» dveler ved en av disse turene, hvor en blind kvinne får en personlig omvisning av en gartner i hagen. I videoen erstattes synsinntrykk av berøring og duftinntrykk, og utforskningen av plantene med nesebor og fingertupper fremkaller en mimetisk reaksjon hos betrakterne. For å dele videoen med blinde betraktere, har «Touch Tours» blitt synstolket av billedkunstner og forfatter Inger Wold Lund. Hun har oversatt visuell informasjon til en beskrivelse, innspilt som et lydspor. På den korte tiden hver scene varer forsøker Lund å gi en presis tolkning av det hun ser, uten å gå på kompromiss med en poetisk kvalitet i språket. I tilknytning til videoen har jeg produsert en serie med taktile postkort, hvor utdrag fra synstolkningen er skrevet i silketrykket, transparent punktskrift over stillbilder fra videoen. «Touch Tours» ble vist som en separatutstilling ved visningsrommet Podium i Oslo i august-september 2016. Videoen ble projisert i stort format på et lerret hengende fra taket, mens synstolkningen ble spilt av som et lydspor i høretelefoner i motsatt ende av rommet. Postkortene var montert på vegg. Som del av utstillingen kunne man melde seg på en taktil gruppeomvisning i Botanisk hage, hvor seende deltagere fikk bind for øynene.

 

Foto: Ayatgali Tuleubek

 

Oppholdet på Vestfossen Kunstlaboratoriums Gjesteatelier fant sted en måned før utstillingen på Podium, og jeg jobbet i hovedsak med ferdigstilling av utstillingen. Jeg produserte blant annet en serie bestående av seks ulike taktile postkort. Kortene ble påført bildebeskrivelser i silketrykket punktskrift, for å kunne leses både visuelt og taktilt. Kortene ble utformet på VKL og trykket i Italia. Under oppholdet jobbet jeg også med håndskrevne tekster i punktskrift og med utviklingen av en taktil fotobok bestående av bilder og punktskrift. Den taktile fotoboken vil trykkes med samme teknikk som kortene i utstillingen på Podium. Boken vil bestå av en rekke stillbilder fra videoen og over hvert bilde vil det ligge et mønster av transparent punktskrift som beskriver handlingen. Min intensjon er å utgi en bildebok hvor det beskrevne og det sette sammenstilles, hvor seende kan oppdage den estetiske kvaliteten ved punktskrift med dens lys- og skyggevirkninger, og hvor hver del av boken skal kunne leses med fingrene. Boken skal gis ut på Multipress Forlag i 2017.

 

 

Foto: Ayatgali Tuleubek

 

Foto: Ellen Henriette Suhrke

 

Foto: Ellen Henriette Suhrke

 

Foto: Ellen Henriette Suhrke

 

Foto: Ellen Henriette Suhrke