Gjesteatelier

Om Gjesteatelieret

Vinteren 2015 overtok VKL leiekontrakten til et atelier på Arena Vestfossen. Arena Vestfossen er et atelierfellesskap som ligger i samme bygning som VKL, og som i dag huser kunstnere, visningsrom, et Makerspace og Øvre Eiker kulturskole. Gjesteatelieret består av et 130 m2 stort rom med hems, kjøkken og arbeidsrom. Gjesteatelieret har vært under utvikling, og i en forsøksperiode har vi lånt ut atelieret i fem uker av gangen i VKL-sesongen. I 2017 ble en intervjuserie med alle gjestekunstnere fortløpende publisert på web.

 

Sesongen 2019 gjester fire afrikanske kunstnere VKL og utarbeider stedsspesifikke verk til årets hovedutstilling KUBATANA. Sadikou Oukpedjo (Togo, f. 1970) har under sitt opphold arbeidet med lokalt trevirke fra Vestfossen, mens Serge Attukwei Clottey (Ghana f. 1985) har jobbet med et massivt verk som vil dekke store deler av Kunstlaboratoriets fasade. Dawit Abebe (f. 1978) fra Etiopia og marokkanske Yassine Balbzioui (f. 1972) er de to andre kunstnerne som gjester oss denne våren, og resultatet av deres arbeid vil også presenteres i utstillingen. Vi gleder oss!

 

 

Sparebankstiftelsen DNBs Kunstgave 2018–2020
Det er med stor glede og entusiasme vi kan meddele at Vestfossen Kunstlaboratorium har blitt tildelt Sparebankstiftelsens Kunstgave for 2018–2020. Kunstgaven er på hele 4,5 millioner kroner fordelt på tre år og vil gå til prosjekter som nettopp tar utgangspunkt i vårt gjesteatelierprogram og utviklingen av dette. Vi vil invitere kunstnere til å komme til Vestfossen for å utvikle og vise sine prosjekter i samarbeid med VKL. Resultatene av Kunstgaven vil bli presentert på et senere tidspunkt.

 

Sesongen 2018 ble Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard de første inviterte kunstnerne i VKLs Kunstgave-prosjekt. De viste dette året et samarbeidsprosjekt fra 2017 i Galleri Star, og utarbeidet samtidig et nytt verk for VKL og Kunstgaven. Høsten 2018 ble det etablert et samarbeid med kunstnerduoen Aurora Sander (Ellinor Aurora Aasgaard og Bror Sander Berg Størseth) gjennom Kunstgaven, og duoen vil i løpet av 2019 utarbeide en stedsspesifikk installasjon. Videre er det etablert et samarbeid med kunstneren Marianne Heske som også vil gjennomføres i 2019. Fremtidige samarbeid vil annonseres fortløpende.

 

 

Fra Sparebankstiftelsen om Kunstgaven:
«Kunstgaven gis til en kunstinstitusjon over en treårsperiode til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av kunstnere bosatt i Norge. Kunsten kan blant annet være av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller innlemmes i institusjonens samling. Kunstgave-prosjektene skal formidles til publikum og dokumenteres for ettertiden. Kunstgaven ble opprettet i 2011. Første mottaker var Henie Onstad Kunstsenter. I perioden 2015 til 2017 ble midlene gitt til Punkt Ø. Fra 2017 ble det mulig for alle kunstinstitusjoner å søke om Kunstgaven».

 

 

 

 

gokzgyjblg9rpfuavqzm 2