Gjesteatelier

Om Gjesteatelieret

 

Vinteren 2015 overtok VKL leiekontrakten til et atelier på Arena Vestfossen. Arena Vestfossen er et atelierfellesskap som ligger i samme bygning som VKL, og som i dag huser kunstnere, visningsrom, et Makerspace og Øvre Eiker kulturskole. Gjesteatelieret består av et 130 m2 stort rom med hems, kjøkken og arbeidsrom. Gjesteatelieret har vært under utvikling, og i en forsøksperiode har vi lånt ut atelieret i fem uker av gangen i VKL-sesongen. I 2017 ble en intervjuserie med alle gjestekunstnere fortløpende publisert på web.

 

Sparebankstiftelsen DNBs Kunstgave 2018–2020

Det er med stor glede og entusiasme vi kan meddele at Vestfossen Kunstlaboratorium har blitt tildelt Sparebankstiftelsens Kunstgave for 2018–2020. Kunstgaven er på hele 4,5 millioner kroner fordelt på tre år og vil gå til prosjekter som nettopp vil ta utgangspunkt i vårt gjesteatelierprogram og utviklingen av dette. Vi ønsker å invitere kunstnere til å komme til Vestfossen for å utvikle og vise sine prosjekter i samarbeid med VKL.

De første kunstnerne til å bli invitert, er Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard. De stiller ut et samarbeidsprosjekt fra 2017 på VKL denne sesongen, samtidig som de utarbeider et nytt verk for VKL og Kunstgaven som vil bli presentert på et senere tidspunkt.

Mer info om Gjesteatelieret og Kunstgaven vil komme snart!

OBS! Programmet vil bestå av inviterte gjestekunstnere, men også noen søkbare plasser for perioden 2018–2020.
Utlysning og søknadsfrist kommer!

 

Fra Sparebankstiftelsen om Kunstgaven:
«Kunstgaven gis til en kunstinstitusjon over en treårsperiode til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av kunstnere bosatt i Norge. Kunsten kan blant annet være av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller innlemmes i institusjonens samling. Kunstgave-prosjektene skal formidles til publikum og dokumenteres for ettertiden. Kunstgaven ble opprettet i 2011. Første mottaker var Henie Onstad Kunstsenter. I perioden 2015 til 2017 ble midlene gitt til Punkt Ø. Fra 2017 ble det mulig for alle kunstinstitusjoner å søke om Kunstgaven»

 

gokzgyjblg9rpfuavqzm 2