News & Events

Mulighetenes etasje!

Torsdag 29.september inviterte Vestfossen Kunstlaboratorium kommunale og fylkeskommunale politikere til en presentasjon av

”MULIGHETENES ETASJE.”

Torsdag 29.september inviterte Vestfossen Kunstlaboratorium kommunale og fylkeskommunale politikere til en presentasjon av

 

”MULIGHETENES ETASJE.”

 

Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium er nå inne i vårt niende år og jobber fremdeles aktivt med utviklingen av et bærekraftig senter for samtidskunst i Vestfossen. Per i dag operer institusjonen med to sesongbaserte utstillinger og et velutviklet formidlingstilbud. Institusjonen står nå overfor nye utfordringen, spesielt med tanke på tre punkter: institusjonens kunstfaglige arbeid, formidling/publikumsarbeid, og å tilrettelegge institusjonens praksis for nye og overlappende nedslagsfelt. I denne forbindelse ønskes dere velkommen til presentasjon

 

Presentasjonen vil ta for seg Kunstlaboratoriets planer om å utvide det nåværende arealet med 700/500 m2 inn i sidebygningen. Formålet med denne utvidelsen er å konsolidere institusjonens allerede eksisterende driftsmodell, samt utvikle nye plattformer for institusjonens virkei henhold til Buskerud fylkeskommunes Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014. Med utgangspunkt i denne strategien ønsker Kunstlaboratoriet nå å bevege seg inn i en ny rolle, ikke bare som et visningssted for samtidskunst, men også som regionalt kompetansesenter for visuell kunst – en fyrtårnsinstitusjon for samtidskunst i Vestfossen.